Nowe wezwanie: Do 40% dofinansowania dla elektrycznych pojazdów lekkich klas L2e, L5e, L6e, L7e oraz infrastruktury ładowania!

26 kwietnia 2023

Nowe wezwanie: Do 40% dofinansowania dla elektrycznych pojazdów lekkich klas L2e, L5e, L6e, L7e oraz infrastruktury ładowania!

Bundesministerium für Digitales und Verkehr [BMDV] (https://bmdv.bund.de/DE/Home/home.html) uruchomiło ponowne ogłoszenie dotyczące dofinansowania zakupu pojazdów elektrycznych klas L2e, L5e, L6e, L7e wraz z infrastrukturą ładowania.


W tym artykule dowiesz się, na czym dokładnie polega to wsparcie, w jakiej formie i wysokości jest udzielane oraz gdzie można je ubiegać.


1) Co jest finansowane?


Finansowane jest zarówno przejście na lekkie pojazdy klas L2e, L5e, L6e i L7e, jak i budowa odpowiedniej infrastruktury ładowania.


W ramach wniosku można dofinansować aż do 40% dodatkowych wydatków, związanych z zakupem ekologicznych pojazdów elektrycznych i budową odpowiedniej infrastruktury ładowania.


2) Do kogo skierowane jest ogłoszenie o dofinansowaniu?


Ogłoszenie o dofinansowaniu BMDV skierowane jest do:

 • Gmin (np. powiaty, gminy itp.)
 • Instytucji publicznych (np. instytucje prawa publicznego itp.)
 • Państwowych organów podległych

3) Co jest finansowane?


Finansowane są:

 • Pojazdy elektryczne klas L2e, L5e, L6e i L7e (lekkie pojazdy) zgodne z europejskimi klasami pojazdów
 • Stacje ładowania, które obsługują te pojazdy

Dofinansowane pojazdy i akcesoria od ARI Motors to:


Wymaganie: minimalna kwota dofinansowania wynosi 21 000 euro.


Warto więc zakupić kilka pojazdów! Na przykład kilka ARI 345.


ARI 345 Skutery towaroweARI 345 Skutery towarowe


4) Jakie są warunki dofinansowania?


Dotyczące zakupu pojazdów:

 • Dofinansowana jest wyłącznie kupno nowych pojazdów
 • Pojazdy leasingowe są wyłączone z dofinansowania

Uwaga: Nowymi pojazdami są również pojazdy o maksymalnym przebiegu 1000 km z jednorazową wcześniejszą rejestracją na producentów lub handlowców pojazdów.


Dotyczące zakupu infrastruktury ładowania:


Lista kwalifikowanej infrastruktury ładowania:

 • Stacje ładowania zasilane w 100% energią odnawialną, obsługujące dofinansowane pojazdy

5) W jakiej formie i wysokości jest udzielane dofinansowanie?


Rodzaj wsparcia:


Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji, która nie musi zostać spłacona. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji inwestycyjnej. Oblicza się ją na podstawie odpowiednich dodatkowych wydatków inwestycyjnych (wydatki kwalifikowalne), które są konieczne do osiągnięcia celów środowiskowych projektu wspierającego. Te dodatkowe wydatki stanowią różnicę między wydatkami na pojazd elektryczny a wydatkami na pojazd referencyjny z konwencjonalnym napędem.


Dlatego każdemu przyjaznemu dla klimatu pojazdowi użytkowemu lub segmentowi pojazdów użytkowych przypisano pojazd referencyjny lub segment referencyjny. Różnica między kosztami pojazdu użytkowego z napędem elektrycznym a kosztami konwencjonalnego pojazdu referencyjnego, czyli koszty dodatkowe, są zatem kwalifikowalne do dofinansowania.


Współczynniki dofinansowania:

 • współczynnik dofinansowania wynosi 40%

Minimalna kwota dofinansowania i maksymalna wysokość dofinansowania:


Dla organizacji uprawnionych do odliczenia podatku VAT: minimalna kwota dofinansowania wynosi 21 000 euro, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 000 euro


Dla organizacji nieuprawnionych do odliczenia podatku VAT: minimalna kwota dofinansowania wynosi 24 990 euro; maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 190 000 euro


6) Przykład dofinansowania na podstawie ARI 458 Kipper


ARI 458 Kipper z kratką na liścieARI 458 Kipper z kratką na liście


Koszty pojazdu:

 • Koszt 3x ARI 458 Kipper XL z kratką na liście (akumulator LifePo4): 27 559,80 euro każdy
 • Koszt całkowity: 82 679,40 EUR
 • Koszt pojazdu referencyjnego (Fiat Doblo): od 17 000 euro
 • Koszt całkowity: 51 000 EUR
 • Różnica: 31 679,40 euro
 • Wysokość dofinansowania dla pojazdu: 40% różnicy = 12 671,76 euro

Koszty infrastruktury:

 • Wallbox z funkcją szybkiego ładowania: 890,00 euro każdy
 • Koszt całkowity: 2 670,00 EUR
 • Wysokość dofinansowania dla infrastruktury ładowania: 40% całkowitych wydatków = 1 068,00 euro

Całkowita kwota dofinansowania dla trzech ARI 458 Kipper XL wraz z 3x Wallbox = 13 739,76 euro


7) Gdzie i do kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie?


Wniosek można złożyć do 08.06.2023 przez portal easy-Online oraz dodatkowo pocztą do 09.06.2023 przy Projekträger Jülich.


8) Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat wezwania do składania wniosków o dofinansowanie?Nie przegap okazji i skorzystaj z tego dofinansowania dla lekkich pojazdów!