Pierwsze wezwanie do składania wniosków: Jak gminy mogą teraz otrzymać do 90% dotacji inwestycyjnej na rozbudowę swojej floty elektrycznej

1 lipca 2022

Pierwsze wezwanie do składania wniosków: Jak gminy mogą teraz otrzymać do 90% dotacji inwestycyjnej na rozbudowę swojej floty elektrycznej

Dobre wieści dla świadomych klimatycznie gmin: Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dotacji na elektromobilność z dnia 14.12.2021, Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu (BMDV) wspiera gminy w zakupie pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania z nimi związanej. Do 90% dodatkowych kosztów inwestycyjnych, które gminy ponoszą przy zakupie pojazdów elektrycznych, może być dofinansowanych na wniosek.


Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie dla gmin - ARI ElektrofahrzeugeZaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie dla gmin - ARI Elektrofahrzeuge


Wszystkie informacje na temat tego dofinansowania - do kogo jest skierowane, jakie są warunki przyznania, jak wysoka jest dotacja i gdzie można ją złożyć - można znaleźć w tym artykule.


1) Kto jest inicjatorem i organizatorem tego dofinansowania?


Inicjatywa dofinansowania pochodzi od Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Transportu (BMDV) i jest koordynowana przez NOW-GMBH.de. Składanie wniosków i realizacja procedury wnioskowej odbywa się za pośrednictwem Projektträger Jülich.


2) Do kogo jest skierowane zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie?


Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie pojazdów i infrastruktury ładowania jest skierowane do gmin. Uprawnione do składania wniosków są odpowiednio powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy oraz związki gminne.


3) Co jest objęte dofinansowaniem?


Dofinansowanie obejmuje zakup nowych pojazdów elektrycznych poruszających się po drogach o europejskich klasach pojazdów M1, L2e, L5e, L6e i L7e oraz związane z nimi infrastruktury ładowania.


Infrastruktura ładowania musi być gotowa do podłączenia do publicznej sieci i musi posiadać wszystkie komponenty bezpieczeństwa.


Pojazdy ARI Motors objęte dofinansowaniem to:


Ważne:


Dofinansowanie przysługuje jedynie w przypadku jednoczesnego zakupu pojazdów i odpowiedniej infrastruktury ładowania (Wallbox). Samodzielny zakup pojazdów lub infrastruktury ładowania nie jest objęty dofinansowaniem.


4) Jakie są warunki uzyskania dofinansowania?


Dofinansowane będą tylko:

 • pojazdy i infrastruktury ładowania, które pozostaną w posiadaniu gminy przez co najmniej 2 lata.
 • pojazdy, które będą napędzane w 100% energią ze źródeł odnawialnych (w odniesieniu do minimalnego okresu).

5) Jak można złożyć wniosek o dofinansowanie? Jakie są stawki dotacji i kwoty dofinansowania?


Kwoty dofinansowania:


Dofinansowanie wynosi co najmniej 25 000 euro (brutto lub z VAT) i maksymalnie 500 000 euro (brutto lub z VAT).


Stawki dotacji:


Wysokość stawki dotacji zależy od sposobu wykorzystania pojazdów.

 • 90% stawka dotacji: dla pojazdów, które mają być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania zadań komunalnych (np. pojazdy do odbioru śmieci, pielęgnacji terenów zielonych, odśnieżania).
 • 40% stawka dotacji: dla pojazdów, które są również wykorzystywane w celach gospodarczych (np. w ramach car-sharingu, jako pojazdy cateringu do sprzedaży jedzenia lub napojów na imprezach itp.).

Ważne:


Dofinansowanie odbywa się w formie dotacji inwestycyjnej. Jest ona obliczana na podstawie dodatkowych kosztów inwestycyjnych, które wynikają z zakupu pojazdu elektrycznego.


Dlatego każdemu pojazdowi elektrycznemu lub segmentowi pojazdu elektrycznego przypisano pojazd referencyjny lub segment referencyjny. Różnica między kosztami pojazdu z napędem elektrycznym a konwencjonalnym pojazdem referencyjnym, czyli koszty dodatkowe, są zatem kwalifikowalne do dofinansowania.


6) Przykład obliczeń na podstawie ARI 458 Kipper XL od ARI Motors:


ARI 458 Kipper L mit Laubgitter Heckansicht.JPGARI 458 Kipper L mit Laubgitter Heckansicht.JPG


 • ARI 458 Kipper XL 19 590,00 euro netto
 • Plus: akumulator LiFePo4 dla zwiększenia zasięgu o 200 km 3 900,00 euro netto
 • Plus: pakiet komfortowy z układem kierowniczym wspomaganym i klimatyzacją 990,00 euro netto
 • Budowa kratownicowa 3-elementowa 620,00 euro netto
 • Plus wallbox 890,00 euro netto

Całkowity koszt ARI 458 Kipper XL z akcesoriami i wallboxem: 25 990 euro netto

Koszt pojazdu referencyjnego: 11 950,00 euro Kwalifikowalna różnica: 14 150,00 euro


Z tej różnicy w wysokości 14 150 euro można złożyć wniosek o dofinansowanie w wysokości 90% (czyli 12 735 euro) lub 40% (czyli 5 660 euro) od Agencji Projektowej Jülich.


Proszę zwrócić uwagę:


Aby osiągnąć minimalną kwotę dofinansowania w wysokości 25 000 euro, należy zakupić co najmniej 2 pojazdy elektryczne ARI wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz stacjami ładowania. Czy można złożyć wniosek?


Zasadniczo każda gmina może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.


Wyjątek: W przypadku, gdy gmina chce używać pojazdów elektrycznych zarówno w obszarze ekonomicznym, jak i pozaregulacyjnym, należy złożyć 2 wnioski (por. FAQ PtJ, pytanie 6).


8) Do kiedy i gdzie można złożyć wniosek?


Wniosek i niezbędne załączniki należy złożyć do 28.07.2022 zarówno drogą elektroniczną, jak i listowną (z oryginalnym podpisem).Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie na podstawie wydatków [AZA] (easy-Online)
 • Załącznik 1 - Formularz projektowy z wiążącym podpisem
 • Załącznik 2 - Tabela do określania wydatków kwalifikowalnych (Lista EfA)

9) Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat ogłoszenia o dofinansowanie i składania wniosków?


 • Strona internetowa organu prowadzącego: https://www.ptj.de/frl-elektromobilitaet/invest

 • Strona internetowa koordynatorów: https://www.now-gmbh.de/foerderung/foerderprogramme/elektromobilitat/#/

 • Dział FAQ Projektträger Jülich: https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet/invest/faq

10) Gdzie mogę uzyskać doradztwo w sprawie ogłoszenia o dofinansowanie?


Projektträger Jülich oferuje doradztwo w zakresie wszystkich pytań dotyczących składania wniosków:

• drogą mailową: ptj-evi2-emob@fz-juelich.de • telefonicznie: (od poniedziałku do piątku, 10:00 - 15:00): 030 20199-3500


Mamy nadzieję, że udało nam się dostarczyć informacji na temat wszystkich pytań związanych z ogłoszeniem o dofinansowanie. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy Ci porady!


Chcesz odpowiedzieć na ogłoszenie o dofinansowanie i rozbudować flotę pojazdów elektrycznych swojej gminy?


Tutaj możesz skonfigurować ekologiczne i kwalifikowane do dofinansowania pojazdy elektryczne ARI!