Jak sprzedać akcję?

12 lipca 2023

Jak sprzedać akcję?

Sprzedaż akcji jest w zasadzie bardzo prosta i obejmuje tylko kilka kroków.


1) Wybierz akcje, które chcesz sprzedać


Najpierw wybierz akcje, które chcesz sprzedać ze swojego konta maklerskiego, na przykład: Akcje ARI Motors („ARI“).


2) Określ liczbę sprzedawanych akcji


Następnie określ, ile sztuk wybranych akcji chcesz sprzedać i wprowadź odpowiednią liczbę w formularzu online, na przykład 100 z łącznej liczby 1000 akcji ARI.


3) Wybierz giełdę


Określ również, na jakiej giełdzie chcesz sprzedać wybrane akcje, na przykład Giełda w Düsseldorfie lub Giełda we Frankfurcie.


4) Opcjonalnie: Ustal limit sprzedaży


Jeśli chcesz, możesz dodatkowo ustalić limit sprzedaży (= minimalna cena, którą chcesz osiągnąć sprzedając akcje). Zapewni to, że Twoje akcje nie zostaną sprzedane po zaniżonej cenie i ograniczy ryzyko poniesienia straty przy sprzedaży akcji.


5) Potwierdź zlecenie (wraz z zapłatą prowizji i opodatkowaniem)


Potwierdź teraz sprzedaż swoich akcji, wprowadzając zlecenie. Często odbywa się to poprzez wprowadzenie kodu TAN.


Uwaga: Oprócz prowizji za samo zlecenie, mogą zostać naliczone również opłaty za giełdę, na której ma zostać przeprowadzona sprzedaż.


Ponadto, należy zapłacić podatek od uzyskanego zysku. Jego wysokość zależy między innymi od wysokości zysku i okresu trzymania akcji.


Wyjątek: Osoby o niskich dochodach z odpowiednim potwierdzeniem dochodów są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.


6) Poczekaj, wypłać zysk lub zainwestuj ponownie


Najpóźniej po jednym dniu roboczym zysk ze sprzedaży Twoich akcji zostanie zaksięgowany na Twoim koncie. Teraz zależy to od Ciebie, czy chcesz wypłacić uzyskany zysk czy zainwestować go ponownie.