Czym właściwie jest akcja?

12 lipca 2023

Czym właściwie jest akcja?

Zgodnie z definicją, akcja jest dokumentem potwierdzającym udział w kapitale spółki notowanej na giełdzie.


Kto więc kupuje (zwykłe) akcje, zabezpiecza sobie udziały w firmie i jej kapitale zakładowym, stając się uprawnionym do głosowania współwłaścicielem spółki akcyjnej.


W ten sposób inwestor akcji, zwany również akcjonariuszem, może bezpośrednio inwestować w wzrost firmy i uczestniczyć w jej sukcesie.


Dzieje się tak na dwa sposoby:

  • poprzez coroczne wypłaty dywidendy (= udział w rozdzielonym zysku)
  • oraz poprzez sprzedaż akcji po rosnącej cenie (= związane z rosnącą wartością firmy w postrzeganiu uczestników rynku giełdowego).

W tym sensie akcja jest rodzajem dynamicznego "papieru wartościowego", który potwierdza nabyte udziały w spółce akcyjnej i ma potencjał generowania zysków.


Podczas gdy akcje wcześniej były przechowywane w postaci dokumentów w sejfie banku, obecnie są głównie handlowane w formie wirtualnej i przechowywane w tzw. "depozycie".


Jest to swojego rodzaju "wirtualny sejf", który może być zarządzany zarówno przez własny bank, jak i przez brokera internetowego.