Teraz do 50% dofinansowania dla elektrycznych lekkich pojazdów kategorii L2e, L5e, L6e, L7e oraz infrastruktury ładowania!

15 marca 2023

Teraz do 50% dofinansowania dla elektrycznych lekkich pojazdów kategorii L2e, L5e, L6e, L7e oraz infrastruktury ładowania!

Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu (BMDV) rozpoczęło nowe wezwanie do składania wniosków dotyczącego finansowania zakupu pojazdów elektrycznych klas L2e, L5e, L6e, L7e, wraz z infrastrukturą ładowania.


W tym artykule dowiesz się, czego dokładnie dotyczy to finansowanie, w jakiej formie i wysokości jest udzielane, oraz gdzie można złożyć wniosek.


1) Kim jest inicjator i wykonawca tego wezwania do składania wniosków?


Wezwanie do składania wniosków zostało zainicjowane przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu (BMDV) i opiera się na Zasadach finansowania elektromobilności z dnia 14 grudnia 2020 r. Celem jest promowanie elektryfikacji floty pojazdów i wspieranie odpowiednich podmiotów w przekształcaniu swoich flot.


Finansowane jest zarówno przejście na lekkie pojazdy klas L2e, L5e, L6e i L7e, jak i budowa odpowiedniej infrastruktury ładowania.


W ramach tego programu można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% dodatkowych kosztów związanych z zakupem ekologicznych pojazdów elektrycznych i budową infrastruktury ładowania.


2) Do kogo jest skierowane wezwanie do składania wniosków?


Wezwanie do składania wniosków BMDV jest skierowane do:


 • Przedsiębiorstw (również z udziałem publicznym)
 • Organizacji, stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji, instytucji non-profit
 • Związków komunalnych (w określonych warunkach)

3) Co jest finansowane?


Finansowane są:


 • M.in. elektryczne pojazdy drogowe europejskich klas L2e, L5e, L6e i L7e (lekkie pojazdy)
 • oraz odpowiednia infrastruktura ładowania.

Pojazdy i akcesoria firmy ARI Motors, które kwalifikują się do dofinansowania, to:


 • ARI 145, ARI 345, ARI 458, ARI 802, ARI 804, ARI 902
 • oraz stacja ładująca (wallbox) i kabel ładowania

Wymagane jest minimalne dofinansowanie w wysokości 15 000 euro.


Warto więc zakupić kilka pojazdów! Na przykład kilka ARI 345.


Artikelbild 1.JPGArtikelbild 1.JPG


4) Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?


Jeśli chodzi o zakup pojazdów:


 • Dofinansowanie jest udzielane wyłącznie na zakup nowych pojazdów
 • Pojazdy objęte umową leasingu są wyłączone z dofinansowania

Uwaga: Nowymi pojazdami są również pojazdy o maksymalnym przebiegu 1 000 km, z jednorazową Zarejestrowanie dla producentów lub firm handlowych samochodów


Dotycząc zakupu infrastruktury ładowania:


 • wyłącznie w związku z dotacją na pojazdy ubiegane w ramach wezwania
 • wyłącznie w stosunku do infrastruktury ładowania służącej do eksploatacji pojazdów
 • zarówno dla infrastruktury ładowania niedostępnej publicznie, jak i dostępnej publicznie

Lista infrastruktury ładowania objętej dotacją:


https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2023/02/Herstellerliste-gewerbliche-und-oeffentliche-LIS.pdf


5) W jakiej formie i w jakiej wysokości jest udzielana dotacja?


Rodzaj dotacji:


Dotacja jest udzielana w formie dotacji inwestycyjnej. Oblicza się ją na podstawie odpowiednich wydatków inwestycyjnych (wydatki objęte dotacją), które są niezbędne do osiągnięcia celów środowiskowych przedsięwzięcia objętego dotacją.


Te dodatkowe wydatki stanowią różnicę między wydatkami na pojazd elektryczny a wydatkami na pojazd konwencjonalny stanowiący referencję.


Dla każdego pojazdu użytkowego przyjaznego dla środowiska lub segmentu pojazdu użytkowego przypisano pojazd referencyjny lub segment referencyjny. Różnica między kosztami pojazdu użytkowego z napędem elektrycznym a kosztami konwencjonalnego pojazdu referencyjnego, czyli kosztów dodatkowych, jest zatem kwalifikowana na dotację.


Stawki dotacji:


 • stawka dotacji wynosi 40%
 • opcjonalny bonus w wysokości 10% dla małych i średnich przedsiębiorstw, jeśli planowane przedsięwzięcie musiałoby zostać porzucone.

Minimalna kwota dotacji i maksymalna wysokość dotacji:


Dla organizacji uprawnionych do odliczenia VAT: minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 euro, a maksymalna kwota dotacji wynosi 1 milion euro


Dla organizacji nieuprawnionych do odliczenia VAT: minimalna kwota dotacji wynosi 17 850 euro; maksymalna kwota dotacji wynosi 1,19 mln euro


6) Przykład dotacji na przykładzie ARI 458 Kipper


Artikelbild 2.JPGArtikelbild 2.JPG


Koszty pojazdu:


 • Koszty 3x ARI 458 Kipper XL z kratką na liście (akumulator LifePo4): 27 559,80 euro każdy
 • Całkowite koszty: 82 679,40 EUR
 • Koszty pojazdu referencyjnego (Fiat Doblo): od 17 000 euro
 • Całkowite koszty: 51 000 EUR
 • Różnica: 31 679,40 euro
 • Wysokość dotacji na pojazd: 50% różnicy = 15 839,70 euro

Koszty infrastruktury:


 • Wallbox z funkcją szybkiego ładowania: 890,00 euro każda
 • Całkowite koszty: 2 670,00 EUR
 • Wysokość dotacji na infrastrukturę ładowania: 50% całkowitych wydatków = 1 335,00 euro

Całkowita kwota dotacji dla trzech ARI 458 Kipper XL wraz z 3x Wallbox = 17 174,70 euro


7) Gdzie i do kiedy można złożyć wniosek o dotację?


Wniosek o dotację można złożyć na stronie Wniosek należy złożyć do 08.05.2023 za pośrednictwem portal online easy, a także dodatkowo pocztą do 09.05.2023 w Projekträger Jülich.


8) Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat wezwania do składania wniosków?Nie przegap tej okazji i skorzystaj z dofinansowania dla lekkich pojazdów!


Uwaga: W poprzedniej wersji tego artykułu ostatnim dniem składania wniosków był 21.04.2023. Jednak wezwanie do składania wniosków zostało nieznacznie zmienione, a termin składania został przedłużony do 08.05.2023 (online) i 09.05.2023 (pocztą).