Jak długo obowiązuje gwarancja na moje elektryczne pojazdy ARI i akumulator, oraz co ona obejmuje?

28 lipca 2021

Jak długo obowiązuje gwarancja na moje elektryczne pojazdy ARI i akumulator, oraz co ona obejmuje?

Nasze pojazdy elektryczne ARI są wyposażone w wysokiej jakości komponenty oraz funkcjonalną mechanikę. Nasz pakiet profesjonalny gwarantuje jakość zgodną z niemieckimi i europejskimi standardami. To jest nasza obietnica dla Ciebie!


ARI 458 z nadwoziem plandekowymARI 458 z nadwoziem plandekowym


Okres gwarancji i rękojmi:

Okres gwarancji i rękojmi Twojego pojazdu elektrycznego ARI jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi i rozpoczyna się od daty zakupu. Zostanie to odnotowane w protokole przekazania.


Pojazdy elektryczne ARI z akumulatorem ołowiowo-żelowym:

  • 6 miesięcy gwarancji na pojazd i akumulator
  • 18 miesięcy rękojmi/gwarancji na wady fizyczne

Pojazdy elektryczne ARI z akumulatorem LiFePO4:

  • 6 miesięcy gwarancji na pojazd
  • 18 miesięcy rękojmi/gwarancji na wady fizyczne
  • 4 lata lub 60 000 km gwarancji na akumulator

ARI 902:

  • 2 lata lub 40 000 km gwarancji na pojazd i akumulator
  • Opcjonalnie: 4 lata lub 60 000 km gwarancji na pojazd i akumulator (standardowe wyposażenie w modelu ARI 902 Comfort)

Zakres roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi:


W przypadku uszkodzeń objętych gwarancją, oczywiście podejmiemy naprawę Twojego pojazdu elektrycznego ARI. Naprawiamy wadliwe części lub je wymieniamy.


Ważne: Inne roszczenia, takie jak odstąpienie od umowy kupna, dostarczenie pojazdu zastępczego lub wypłata odszkodowania, nie wynikają z tego.


Warunki roszczeń z tytułu rękojmi:


Aby móc zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi dotyczące Twojego pojazdu elektrycznego ARI, konieczne jest:

  • przeprowadzanie niezbędnych działań serwisowych w odpowiednim czasie i profesjonalnie,
  • przestrzeganie określonych interwałów przeglądów,
  • potwierdzenie, że prace konserwacyjne i serwisowe zostały wykonane zgodnie z przepisami ARI Motors.

Przypadek szczególny: Pominięte lub niewłaściwe konserwacje


Nawet jeśli Twoje pojazd elektryczny ARI nie był (odpowiednio) konserwowany, wciąż można dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi. Jednak tylko wtedy, gdy istniejące uszkodzenia Twojego pojazdu nie wynikają z nieodpowiedniej lub brakującej konserwacji.


Wskazówka:

Dodatkowe informacje dotyczące roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi znajdują się w instrukcji obsługi Twojego pojazdu elektrycznego ARI (strony 18-20). Możesz ją pobrać tutaj.


Więcej często zadawanych pytań znajdziesz w tym [dokumencie PDF](https://ar. i-motors-v2-uploads.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ARI_Motors_Haeufig_gestellte_Fragen_auf_einen_Blick_33f11e37b1.pdf?updated_at=2022-02-23T15:36:36.097Z).