agb_hintergrund.jpg

Impressum

www.ari-motors.com jest ofertą firmy ARI Motors GmbH


Informacje zgodnie z § 5 TMG:

ARI Motors GmbH

Lausicker Str. 20

04552 Borna


Reprezentowane przez:

Dyrektor zarządzający: Daniel Jacob


Kontakt:

Centrala: +49 341 978 56 933

E-mail: info@ari-motors.com


Rejestracja:

Wpis do rejestru handlowego. Sąd rejestrowy: Lipsk Numer rejestru: HRB 35756


Podatek od wartości dodanej:

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27 a Ustawy o podatku od wartości dodanej: DE322496910


Rozstrzyganie sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr


Nasz adres e-mail znajduje się powyżej w informacjach dotyczących wydawcy.

Nie jesteśmy ani gotowi, ani zobowiązani do uczestnictwa w postępowaniach mediacyjnych przed organem rozstrzygającym spory konsumenckie.

Odpowiedzialność za treści

Zgodnie z § 7 ust. 1 TMG jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach internetowych zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednakże, zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako dostawca usług, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do poszukiwania okoliczności wskazujących na niezgodne z prawem działanie.

Obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Jednak odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnej naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń, usuniemy te treści natychmiast.


Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na treść których nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy również udzielić jakiejkolwiek gwarancji dotyczącej tych obcych treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialny jest zawsze odpowiedni dostawca lub operator tych stron. Przedstawione przez nas strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie utworzenia linku. W momencie tworzenia linku nie było widocznych niezgodnych z prawem treści.

Jednakże, regularna kontrola treści linkowanych stron bez konkretnych oznak naruszenia prawa nie jest możliwa. Po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa, usuniemy takie linki natychmiast.


Prawa autorskie

Treści i prace wykonane przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i wszelkie wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Jeśli treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. Szczególnie treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli pomimo tego zauważysz naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednie zgłoszenie. Po otrzymaniu informacji o naruszeniu praw autorskich niezwłocznie usuniemy taką treść.

Źródło: eRecht24