Elektrické užitkové vozidlo ARI 458 v řezníctví v Mecklenburg/Vorpommern

9. listopadu 2021

Elektrické užitkové vozidlo ARI 458 v řezníctví v Mecklenburg/Vorpommern

Řeznícka firma z Meklenburska/ Západního Pomořanska používa již déle než rok k rozvážení svého zboží a především k dennímu doručování čerstvého a teplého jídla svým zákaznikům elektrický vůz ARI 458 se skříňovou nástavbou.


Kromě toho se elektrovůz používa taky pro cateringové služby. Denně najede tenhle malý elektrický užitkový vůz 60-100 km, čím výborně splní svůj účel jako transportní vůz. Cena na 100 km je díky nízke spotřebě energie približně 35 Kč, co ve srovnání s náklady na palivo u dosud používanych vozidel se spalovacím motorem představuje méně než čtvrtinu nákladů.


Při stovkách najetých kilometrů týdně ušetří elektrický vůz ARI 458 svému majiteli při rozvážení jídla značnou část provozních nákladů.