Existují dotace na elektrická vozidla?

21. ledna 2022

Existují dotace na elektrická vozidla?

Dotace na elektrická vozidla

Po dotacích pro obce, mají být dotace pro elektromobily v České republice od roku 2022 i pro podnikatele. Na dotace má být vyhrazeno 940 mil. Kč pro obce, kraje, státní správu a pro podnikatelské účely, přičemž projekt musí být realizován mimo území hl. m. Praha. Konkrétně jde o ca. 4.555 vozidel na alternativní paliva pro podnikatele za 940 milionů Kč (tedy 3.525 elektromobilů, 30 vodíkových osobních vozidel a 1.000 cargo e-kol) a 1 500 neveřejných dobíjecích staníc pro podnikatele za 300 mil. Kč. Čerpání uvedených dotací se má vztahovat na roky 2022 až 2025. Nebude podporována zemědělská prvovýroba a oblast lesnictví.


Dotaci bude možné čerpat pouze na vozidla za maximálně 1.250.000 Kč bez DPH a velikost dotací závisí na velikosti firmy. Velké podniky, které mají 250 až 3000 zaměstnanců by měly získat 40 % z rozdílu ceny mezi elektromobilem a rozměrově srovnatelným vozidlem se spalovacím motorem, malé podniky 60 % a státní podniky pak 50 %. Minimální dotace je poskytovatelem dotace stanovená na 250.000 Kč. Elektromobil pořízený z dotací není možné pořídit pomoci leasingu či jiného zajištění závazku. Navíc musí žadatel o dotace splnit několik dalších podmínek: musí mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU, musí mít minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání a mít dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/ případně může získat bankovní úvěr (dotace je vyplácená až zpětně).


Na jaké vozidla se budou vztahovat dotace?

  • L (motocykly, čtyřkolky)
  • M1 (osobní)
  • M2 a M3 do 7,5t (minibus)
  • N1 a N2 do 12t (nákladní)

V případě, že elektrické vozidlo kvůli své nízké pořizovací ceně na dotace nedosáhne, existují jiné výhody pro majitelé elektrovozů, a to osvobození od povinnosti pořídit si elektronickou dálniční známku a osvobození od platby mýtného. A samozřejmě nižší provozní náklady.