Jak funguje zápis vozidla ARI Motors do registru silničních vozidel?

6. března 2022

Jak funguje zápis vozidla ARI Motors do registru silničních vozidel?

Zápis Vašeho elektromobilu ARI do registru silničních vozidel je jedním z prvních kroků, které byste měli po koupi udělat. Protože provozovat vozidlo na pozemních komunikacích je dovoleno pouze pokud je registrováno.


Není to ale nic komplikovaného:


1. Vyhledejte příslušný úřad pro registraci vozidel


Od roku 2016 můžete využít jakýkoli úřad s pracovištěm registru vozidel, bez ohledu na Vaše trvalé bydliště.


 1. Doporučujeme si sjednat termín pro přihlášení on-line, není to ale nezbytně nutné.

 1. Připravte si vše potřebné.

Následující dokumenty Vám k vozidlu předáme my::


 • Potvrzení nového vozidla od ARI Motors
 • Celní osvědčení pro Vaše elektrické vozidlo ARI
 • COC papíry - nazývané také certifikát ES o shodě

Osobní a obchodní doklady:


 • Občanský průkaz majitele vozidla nebo cestovní pas s platným osvědčením o registraci
 • Pro nezletilé: písemné prohlášení o souhlasu a průkazy totožnosti zákonných zástupců
 • Pro firmy: obchodní zápis a případně výpis z obchodního rejstříku
 • Pro spolky: výpis z rejstříku spolků
 • V případě zastupování: písemná ověřená plná moc a průkaz totožnosti zplnomocněného zástupce

Na domluvenou schůzku si nezapomeňte nic z potřebných dokumentů. Vaše žádost o registraci pak může být neprodleně zpracována a schválení pro Vaše elektrické vozidlo ARI může být uděleno.


4. Přejeme Vám bezpečnou cestu