agb_hintergrund.jpg

Impressum

www.ari-motors.com Tyto webové stránky upravuje ARI Motors GmbH


Podle § 5 TMG:

ARI Motors GmbH

Lausicker Str. 20

04552 Borna


Zastoupeno:

Jednatel firmy: Daniel Jacob


Kontakt:

Sídlo společnosti: +49 341 978 56 933

E-Mail: info@ari-motors.com


Registrace:

Zápis do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud: Lipsko Registrační číslo: HRB 35756


Daň z přidané hodnoty:

Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o dani z obratu: DE322496910


Řešení sporů:

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr


Naši e-mailovou adresu naleznete v právním upozornění výše.

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem. Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme odpovědní za vlastní obsah na této webové stránce podle obecného zákona v souladu s § 7 (1) německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Jakmile se o takovém porušení zákona dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.


Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. V době, kdy byly propojeny, jsme zkontrolovali, zda na odkazovaných stránkách nedošlo k porušení zákona. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah.

Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek není rozumné bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.


Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webu podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli druh využití mimo meze autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména obsahy třetích stran jsou jako takové označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, požádali bychom vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.

Zdroj: eRecht24