Logistra nazywa ARI 345 "trójkołowym nośnikiem ładunków"

11 lutego 2022

Logistra nazywa ARI 345 "trójkołowym nośnikiem ładunków"

Screenshot 2020-ARI 345-Logistra.pngScreenshot 2020-ARI 345-Logistra.png


Logistra, praktyczny magazyn dla floty pojazdów użytkowych i logistyki magazynowej, przedstawia elektryczny motocykl dostawczy ARI 345 w artykule na temat "Logistyki miejskiej". Wskazuje się również na korzystną cenę, opcjonalne akcesoria oraz czas ładowania. Więcej informacji